Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315
15 februari 2023

Bezoek burgemeester Huri Sahin en wethouder Larissa Bentvelzen aan het Vliethuys


Op 15 februari bracht de nieuwe burgemeester van Rijswijk, mevrouw Huri Sahin, vergezeld van de wethouder zorg, mevrouw Larissa Bentvelzen, een bezoek aan ons hospice.

Aangezien het bestuur er aan hecht om goede contacten te onderhouden met de besturen van de gemeenten waarvoor wij werkzaam zijn, had het bestuur haar uitgenodigd. Het was geweldig dat zij al zo snel aan de uitnodiging gehoor gaf.

Mevrouw Sahin was onder de indruk van ons hospice en aan de manier waarop de coördinatoren, de verpleegkundigen en de vrijwilligers de laatste levensdagen van de bewoners zo prettig mogelijk proberen te maken. Zij was verbaasd een kinderhoek in de huiskamer aan te treffen. Daarop legde Joke Campo, de hoofd-coördinator, uit dat de bewoners regelmatig bezoek krijgen van hun kleinkinderen. Soms betreft het echter jonge ouders die opgenomen zijn en dan gaat het om hun eigen kinderen. In de speelhoek kunnen de kinderen hun eigen spel spelen terwijl de volwassenen met elkaar kunnen praten.

Na verdere uitleg over de gang van zaken in het hospice en de beantwoording van diverse vragen was er nog even tijd voor een bezichtiging. Hierbij ging de burgemeester nog in gesprek met een bewoner. Deze bewoner vond dat prachtig.

Op de foto: Burgemeester Huri Sahin (2e van rechts) en wethouder Larissa Bentvelzen (2e van links) tijdens hun bezoek 

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 52803112
2019 © Knijnenburg Producties