Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Klachten


Wanneer er zaken in het hospice niet goed gaan of wanneer u niet tevreden bent, laat het ons weten en meld het aan de coördinatoren. Vindt u dat het probleem na een gesprek met de hoofd-coördinator niet goed is opgelost dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur. Leidt het overleg bij het bestuur niet tot een oplossing dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Klachten- en geschillencommissie van VPTZ Nederland.

De klachtbehandeling heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee het vertrouwen in de organisatie alsook het recht doen aan de individuele klager.

VPTZ Nederland is de brancheorganisatie van hospices en vrijwilligersorganisaties van palliatieve thuiszorg en beschikt over een onafhankelijke landelijke Klachten- en geschillencommissie.

Adres: Barchman Wuytierslaan 10
  3818 LH Amersfoort
T 033 - 760 10 70
E info@vptz.nl
I www.vptz.nl

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 528031122019 © Knijnenburg Producties