Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

De vrijwilligers


Het Vliethuys beschikt over ongeveer 100 vrijwilligers die in ‘ploegendienst’ dagelijks aanwezig zijn tussen 07.00 en 23.00 uur. Het gaat per dag om vier diensten van vier uur. De vrijwilligers zijn er speciaal voor de bewoners. Zij doen zoveel als mogelijk is waar de bewoner op dat moment behoefte aan heeft.

Voorbeelden van werkzaamheden van vrijwilligers:
- helpen bij de verzorging van de bewoners
- het verrichten van hand- en spandiensten voor de bewoners
- maaltijden verzorgen
- koffie en thee brengen
- gastvrouw/gastheer zijn voor familie en bezoek
- voorlezen, een praatje maken

Kortom de vrijwilligers doen alles om het verblijf van de bewoner zo aangenaam mogelijk te maken.

Alle vrijwilligers hebben een basiscursus en een cursus 'Zorg aan bed' gevolgd en kunnen gebruik maken van het cursusaanbod van de landelijke koepelorganisatie (VPTZ). De kosten voor deze scholing komen voor rekening van het Hospice. Verder wordt, om de privacy van een ieder te waarborgen, door vrijwilligers een privacy/geheimhoudingsovereenkomst getekend. Voor iedere vrijwilliger wordt tevens een VOG aangevraagd.

Regelmatig wordt er voor vrijwilligers van het hospice een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd; dit biedt de mogelijkheid om met elkaar te praten en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Naast scholing en aan het werk gerelateerde bijeenkomsten, organiseren de coördinatoren ook activiteiten in de gezelligheidssfeer. Ook organiseren de coördinatoren een jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers.

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 52803112
2019 © Knijnenburg Producties