Hospice Het Vliethuys - Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg - T 070 34 01 315

Onze vrienden


Zorg voor mensen in de terminale fase van hun leven is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt slechts een deel van de financiering voor haar rekening. De kosten van verpleging en verzorging worden betaald uit de basiszorgverzekering. Het Ministerie van VWS geeft subsidie voor de kosten van de coördinatie en de scholing van de vrijwilligers. Daarnaast vraagt het hospice een bijdrage voor de verblijfkosten. Voor de extra’s voor onze bewoners maar ook voor de huisvestings- en onderhoudskosten, is het Vliethuys afhankelijk van giften.

Voor het ontvangen van giften heeft het Vliethuys een eigen vriendenstichting: de Stichting Vrienden van Hospice Het Vliethuys. De Stichting ondersteunt het hospice door middel van de realisatie van grote en kleine donaties, giften in natura of door middel van legaten. De Vrienden leveren op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het hospice en een optimaal verblijf voor de bewoners. Vrienden van Hospice Het Vliethuys zijn mensen die begrijpen dat het `bijna-thuis-huis` niet meer weg te denken valt uit de samenleving en dat dit zonder hun financiële hulp onmogelijk is.

Contact

Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B - 2275 CX Voorburg
T 070 34 01 315 - info@hetvliethuys.nl - www.hetvliethuys.nl

rekeningnummer: NL 90 RABO 0127 6490 77
KvK nummer: 528031122019 © Knijnenburg Producties